لینک : http://m-yeganeh.blogfa.com/post-383.aspx

جدیدا یک نظرسنجی جهانی در سایت www.whopopular.net انجام میشه که از همه کشورها و همه رشته ها نظرسنجی وجود داره ...

ادامه در ... : http://m-yeganeh.blogfa.com/post-383.aspx


دسته ها :
چهارشنبه سیم 10 1388
X